INTEGRATIE VAN GEREGELDE DIENSTEN

EIGEN AANBOD INTEGREREN

PROOF OF CONCEPT: Integratie in Google Maps

Integratie van een dienst in een routeplanner is een vorm van eenzijdige communicatie: doordat het niet mogelijk is om een ticket te boeken en te betalen, volstaat het versturen van de specifieke dienstregeling naar de routeplanner. In het kader van project BUSaanZET, werden de twee P&R shuttles in Gent statisch geïntegreerd op Google Maps. De opdrachtgever van de P+R shuttles is Stad Gent en de operator is Keolis. Google Maps wordt over de ganse wereld aangeboden. Zowat 70% van de smartphonebezitters gebruikt regelmatig deze routeplanner. Ook in België is Google Maps veruit het meest populair. 

VOORWAARDEN VOOR INTEGRATIE

De dienst is openbaar, dus toegankelijk voor iedereen

De dienst werkt volgens vaste routes

De dienst werkt volgens een vaste dienstregeling


STAPPENPLAN

STAP 1: Aanvraag partnerschap, tekenen juridische overeenkomst

 

STAP 2: Schrijven van de dienstregeling in GTFS-standaard = data feed

 

STAP 3: Uploaden van de data feed op het Google Transit dashboard

 

STAP 4A: Validatie door operator/opdrachtgever 

 

STAP 4B: Validatie door Google Transit Team

 

STAP 5: Implementatie

 

Ontdek een uitgebreide beschrijving van elke stap in het volledige rapport. Downloaden kan op deze pagina.

Leerlijnen POC: De integratie van P+R-shuttle stad gent in google maps

  • De validatie-stap (4B) kan veel tijd in beslag nemen. Het Google Transit Team voert een grondige controle uit van de data feed en stelt hoge kwaliteitseisen. Telkens een probleem wordt ontdekt, wordt dit gemeld op het Partner Dashboard en moet de feed worden aangepast, opnieuw opgeladen en gevalideerd. Indien nodig wordt deze stap meermaals doorlopen.
  • Google Maps heeft nog niet de mogelijkheid voor het aanbieden van een multimodale reis indien eigen vervoersmiddelen worden gecombineerd. In het geval van de P+R-shuttle zal bijvoorbeeld geen suggestie worden gegeven om thuis te vertrekken met de wagen, te rijden tot aan de P+R en van daaruit de shuttle te nemen naar het centrum. 

technische Integratie in MaaS-platform

Anders dan bij multimodale routeplanners, is het bij MaaS-platformen ook mogelijk om een ticket te reserveren, te betalen en te ontvangen. Er is dus nood aan een tweezijdige communicatie tussen het MaaS-platform en het platform van vervoersoperatoren. Deze tweezijdige communicatie gebeurt aan de hand van een API (Application Programming Interface), een verzameling definities of protocollen die het mogelijk maakt dat twee computersystemen met elkaar kunnen communiceren. 

VERLOOP VAN EEN REIS

Onderstaand kunt u een overzicht zien van het verloop van de communicatie tussen reiziger, MaaS-aanbieder en vervoersaanbieder bij het plannen van een route en het boeken en betalen van een ticket. Bron afbeelding: MaaS Guidebook, MaaS Alliance. 

OPTIE 1: Gebruik maken van de back-end van de MaaS-aanbieder

Vervoersaanbieders beschikken veelal niet over een applicatie (met bijhorende API) geschikt om te communiceren met een MaaS-platform. Om een applicatie te ontwikkelen, is een grote investering noodzakelijk waar de meeste kleine tot middelgrote vervoersoperatoren niet voldoende middelen voor hebben. Bovendien moet ook de MaaS-aanbieder de koppeling en interface aanpassen om het aanbod te kunnen integreren telkens een nieuwe vervoersaanbieder zich aanbiedt. Om deze redenen ontwikkelden MaaS-aanbieders zelf een back-end waar vervoersaanbieders gebruik kunnen van maken om hun aanbod op het MaaS-platform te integreren.

 

NADELEN

  • De informatie over de dienstregeling die kan worden weergegeven met de backend van de MaaS-aanbieder blijft meestal beperkt tot algemene informatie. Bepaalde unieke busdiensten vereisen echter een eigen aanpak die veelal niet kan worden geïntegreerd in een MaaS-platform. Denk maar aan een busrit in het ongeregeld vervoer, of een busrit waarbij comfortfactoren zoals airco, toilet... essentiële informatie zijn voor de reiziger. Om bepaalde aanpassingen te doen aan de backend zullen de bijkomende ontwikkelingskosten dan ook geheel of gedeeltelijk verhaald worden op de busbedrijven.
  • De integratie zal onderhevig zijn aan een vendor lock-in van de MaaS-aanbieder. Dit betekent dat de dienst enkel in het betreffende MaaS-platform kan worden geïntegreerd en niet in concurrerende mobiliteitsapplicaties.  

OPTIE 2: Eigen software met API

Momenteel is nog geen technisch systeem beschikbaar voor autocarbedrijven om op MaaS-platformen aan te sluiten. Net als De Lijn of Flixbus, is het mogelijk om een eigen applicatie te ontwikkelen met bijhorende API om te communiceren met een MaaS-platform. Deze ontwikkelingskost ligt echter torenhoog, bovendien moet ook nog onderzoek worden gedaan naar de integratiemogelijkheden en geschikte standaard van ongeregeld autocarvervoer indien de applicatie ook daarvoor zou gebruikt worden. Een samenwerking tussen meerdere busbedrijven en een softwarebedrijf (kan een MaaS-aanbieder zijn) kan een oplossing vormen voor dit probleem door het creëren van een applicatie die via algemeen aanvaarde standaarden communiceert met alle MaaS-platformen. Dit verhindert de lock-in voor de busbedrijven. De integratiekosten worden gedrukt doordat er slechts één back-end systeem ontwikkeld moet worden voor alle busbedrijven en alle MaaS-platformen. Zo kunnen busbedrijven tegen een lagere kost hun aanbod op meerdere platformen gaan aanbieden.