IMPACT VAN MaaS OP DE SECTOR

Mobility-as-a-Service staat minder ver dan verwacht. De visie van team BUSaanZET stelt dat een integratie van de huidige activiteiten pas interessant wordt als MaaS-platformen over een grote klantenbasis beschikken. De technische bouwstenen van MaaS brengen daarentegen wel opportuniteiten met zich mee om bestaande dienstverleningen te optimaliseren en anderzijds nieuwe dienstverleningen te ontwikkelen. We tonen de mogelijkheden aan de hand van een overzicht van activiteiten in de bus- en carsector. De activiteiten worden opgedeeld volgens twee factoren: geregelde/ongeregelde dienstverlening en open/besloten karakter. 

 

De activiteiten met een  geregelde dienstverlening kenmerken zich door een regelmatige dienstregeling waarbij een voertuig een vastgelegd traject volgt waarbij reizigers op- en afstappen op vooraf bepaalde haltes. Dit in tegenstelling tot een ongeregelde dienst die niet aan deze definitie voldoet. 

 

Een dienst heeft een open karakter als iedereen van de dienst gebruik kan maken, ongeacht de eventuele verplichting om de reis te boeken. Bij diensten met een open karakter is de route en dienstregeling reeds gekend vooraleer de groepssamenstelling gekend is. Een dienst heeft een gesloten karakter bij het vervoer van op voorhand samengestelde groepen. 

 

Een dienst is niet steeds volledig geregeld of ongeregeld of volledig open of gesloten, maar kan zich ergens tussen deze uitersten bevinden. Onderstaand worden alle hoofdactiviteiten van autobus- en autocarbedrijven in te matrix afgebeeld volgens vier kwadranten. In het centrum worden de MaaS-bouwstenen weergegeven toepasbaar per kwadrant. Toepassen van de bouwstenen resulteert in een aantal nieuwe activiteiten die worden gemarkeerd met een ster

OPPORTUNITEIT

Voor de huidige dienstverlening met een open karakter brengen de opgesomde MaaS-bouwstenen vooral opportuniteiten met zich mee: 

De MaaS-functionaliteiten bieden ook mogelijkheden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen: 

 • Evenementenvervoer
  Busaanbod van en naar evenementen, open voor alle evenementbezoekers, via een digitaal platform. 
 • Vraaggestuurd vervoer
  Vraaggestuurd vervoer waarbij een voertuig met chauffeur beschikbaar wordt gesteld gedurende een vastgelegde periode in een vastgelegde regio. Passagiers bestellen een rit via een digitaal platform. Een algoritme en routeplanner stuurt de chauffeur aan door de ritten van meerdere passagiers zo efficiënt mogelijk te combineren. 
 • Vermarkten van onbenutte capaciteit
  Vermarkten van lege ritten of een dienstaanbod met wachtende voertuigen creëert marginale winst en optimale efficiëntie. 
 • MaaS 2.0
  Creëren van een nieuw aanbod door het bundelen van individuele verplaatsingsnoden op basis van locatiekenmerken en tijdsvensters. Deze dienstverlening zal pas mogelijk zijn als MaaS-platformen over een grote gebruikersbasis beschikt. MaaS 2.0 is dus eerder een toekomstverhaal.

BEDREIGING

MaaS-platformen hebben als doelstelling om personen altijd en overal toegang te geven tot een gevarieerd mobiliteitspakket. Dienstverleningen met een gesloten karakter zijn niet optimaal voor een integratie in MaaS doordat ze op voorhand samengestelde groepen naar de op voorhand afgesproken locatie brengen.

Bepaalde functionaliteiten kunnen echter wel van toepassing zijn. Zo kan een daarvoor toegewijde applicatie worden ingezet om informatie te delen en real time communicatie mogelijk te maken. Het inzetten van MaaS-bouwstenen zal de klantentevredenheid verhogen, maar zal geen rechtstreekse uitbreiding van de dienst met zich meebrengen. 

 

Dergelijke servicegraad zal op termijn wel worden aangeboden bij busdiensten met open karakter of door andere transportaanbieders, waardoor klanten deze graad als standaard zullen zien en deze dan ook zullen vereisen voor busritten met gesloten karakter. Indien je de service niet kan aanbieden, zal de klant eerder voor een concurrentiële partner kiezen. Om deze reden spreken we over een bedreiging. 


Focusdomeinen:

BUSAANBOD OP EVENEMENTEN

Maak gebruik van de flexibiliteit en collectieve eigenschappen van autocarvervoer en voorzie een aantrekkelijk busaanbod op evenementen voor individuele bezoekers.

VRAAGGESTUURD VERVOER

Het nieuwe decreet 'Vervoer op Maat' nodigt uit tot het implementeren van vraaggestuurde busdiensten. Wij spraken met heel wat initiatiefnemers in binnen- en buitenland en delen onze ondervindingen.

INTEGRATIE VAN GEREGELDE DIENSTEN

Ontdek hoe (bijzonder) geregeld vervoer kan worden geïntegreerd in routeplanners zoals Google Maps of MaaS-toepassingen.

Rapport over de meest courante data-standaarden, de technologische vereisten voor integratie en een stappenplan om uw dienst te implementeren in Google Maps. 

OPTIMALISEREN VAN ONBENUTTE CAPACITEIT

Is er een mogelijkheid om lege ritten of wachtende voertuigen te vermarkten of in te zetten voor andere diensten? Twee buitenlandse organisaties: Don't Travel Empty en Busdelen.nl bieden een platform aan om onbenutte capaciteit beter in te zetten binnen de sector.