MOBILITY-as-a-SERVICE

Game changer voor de mobiliteitswereld?

Mobility-as-a-Service (MaaS) is de integratie van verschillende vervoersmogelijkheden op één enkel platform, dit met de focus op gebruiksvriendelijkheid en een aanbod gebaseerd op de noden van de eindgebruiker. Het platform is opgebouwd vanuit een multimodale routeplanner die de mogelijkheden toont om met gebruik van meerdere vervoersmiddelen op de gewenste bestemming te komen. Daarnaast kan de gebruiker volgens de gekozen route een vervoersmiddel boeken en tickets kopen op datzelfde platform. Het aanbod varieert volgens de beschikbare middelen en kan bestaan uit een combinatie van openbaar vervoer, deel-fietsen/auto’s, taxi, eigen auto/fiets...   

 

MaaS heeft als grootste doelstelling om het private autogebruik te reduceren en een aantrekkelijk alternatief aan te bieden.


DE VISIE VAN TEAM BUSaanZET

Het MaaS-verhaal is in volle opmars en veel technologie- en mobiliteitsbedrijven zijn op de kar gesprongen. De MaaS-technologie staat echter minder ver dan verwacht. De technische bouwstenen om full-fledged MaaS-platformen op te bouwen liggen voor het grijpen en zijn reeds meermaals toegepast voor unimodale dienstverleningen, maar om dergelijk multimodaal aanbod te voorzien staan de aanbieders nog voor een uitdaging. Het volledige MaaS-huis staat er dus nog niet. De initiatieven die de voorbije jaren zijn ontstaan, kunnen we onderverdelen in vijf hoofdgroepen naargelang hun functionaliteiten en integratieniveau. 

Het Huis van MaaS    (Geïnspireerd op de integratieniveau's van Sochor et al.,2017)
Het Huis van MaaS (Geïnspireerd op de integratieniveau's van Sochor et al.,2017)
 1. A - Multimodale routeplanner
  Routeplanner die bij het genereren van een route een aanbod combineert van verschillende transportmodaliteiten. 
  Vb.: Google Maps, Citymapper
  B - Reis boeken en betalen
  Applicatie die het mogelijk maakt om verschillende vervoersmodi te boeken en te betalen. 
  Vb.: Olympus Mobility
 2. Integratie van plan-, boek- en betaalmogelijkheden 
  De MaaS-aanbieder biedt verschillende transportmodaliteiten aan en maakt het mogelijk om een trip te plannen, te betalen en te boeken via één platform. Daarbij kunnen extra bouwstenen aan het platform toegevoegd worden.
  Vb.: Skipr
 3. Contractuele integratie
  Integratie van plan-, boek-, en betaalmogelijkheden via abonnement/bundel. Een MaaS-platform die het mogelijk maakt om gebruik te maken van verschillende transportmodaliteiten binnen één abonnement of bundel.
  Vb.: Whim
 4. Beleidsintegratie
  Een publiek-private samenwerking waarbij ook maatschappelijke doelstellingen worden geïntegreerd. Momenteel bestaan hier nog geen voorbeelden van.

Een inventarisatie van MaaS-spelers en pilootprojecten rond MaaS kunt u hier terugvinden. Het overzicht is louter informatief en heeft niet als doelstelling volledig te zijn. 

Voor transportaanbieders wordt het pas interessant om hun diensten via een full-fledged MaaS-platform aan te bieden als de gebruikersbasis voldoende groot is, maar de technische bouwstenen an sich brengen meerdere opportuniteiten met zich mee. Enerzijds kunnen de bouwstenen gebruikt worden om bestaande dienstverleningen te optimaliseren en anderzijds nieuwe dienstverleningen te ontwikkelen en te integreren in de markt. Bekijk de pagina 'Impact op de sector' en ontdek de mogelijkheden. 

MaaS-bouwblokken:

APPLICATIE

De applicatie vormt de basis waarop andere functionaliteiten zich kunnen enten. Een applicatie kan beschikbaar zijn via de browser of via de smartphone. (app store/play store) 

ROUTEPLANNING

Routeplanning neemt een groot deel van het denkwerk weg voor de reizigers en plant de volledige verplaatsing van A naar B. Tijdens de reis worden duidelijke instructie gegeven om de verplaatsing uit te voeren. 

BETALEN

Geïntegreerd betalingssysteem zorgt voor een veilige, gebruiksvriendelijke en efficiënte manier om reizigers te laten betalen.

DATA-ANALYSE

Het bouwblok data-analyse verwijst naar het inzetten van rekencapaciteit om het aanbod te optimaliseren. Dit kan enerzijds door het aanpassen van het aanbod in functie van de vraag (vraaggestuurd vervoer) of door automatische optimalisatie van de routes. 

INFORMATIE DELEN 

Het platform laat toe om alle belangrijke informatie op een gestructureerde manier te verspreiden naar de klant. Door het digitale karakter van het platform is de informatie steeds up-to-date en overal beschikbaar.

BOEKEN

Een zitplaats reserveren op de bus door het bestellen van een digitaal ticket. De beschikbare capaciteit wordt automatisch bijgewerkt en tickets kunnen gevalideerd worden bij het opstappen door scanning. 

REALTIME COMMUNICATIE

Communicatie in de vorm van push-berichten of het delen van de lice locatie van de bus zorgt ervoor dat reizigers steeds op de hoogte blijven van de status van de busreis. 

PERSOONLIJKE VOORKEUR

Bepaalde platformen laten toe om een persoonlijke voorkeur in te stellen. Dit kan enerzijds een noodzaak zijn, bijvoorbeeld als de reiziger in een rolstoel zit. Anderzijds kan persoonlijke voorkeur als extra worden aangeboden om een comfortabele reis te                                         garanderen.