PROJECTRESULTATEN

Mobility-as-a-Service maakt stilaan zijn intrede op de smartphone van reizigers wereldwijd. Zowel aan de de soft- als aan de hardware-zijde van mobiliteit werd een transitie ingezet naar flexibel, gedeeld en geconnecteerd.

Aan de hand van desk research, drie praktijktesten en stakeholder meetings in zowel binnen- als buitenland ontwikkelde team BUSaanZET een eigen visie en aanpak om met de huidige mobiliteitsevolutie aan de slag te gaan en toe te passen op de activiteiten van autobus en autocar. Onderstaand kunt u onze visie raadplegen, de impact op de sector en een inspiratiebron waarin een veelheid aan ideeën wordt voorgesteld. 

Wat is Mobility-as-a-Service?

Functionaliteiten van een MaaS-platform, inzicht op de huidige stand van zaken, visie van team BUSaanZET

Impact op de sector

Wat kan Mobility-as-a-Service betekenen voor de autobus- en carsector?

Brainpool

Verzameling van conceptideeën, bedenkingen en voorbeelden uit binnen- en buitenland. 


Toepassingsdomeinen

Om als busonderneming actief aan de slag te gaan met MaaS-functionaliteiten werd tijdens het project concreet ingezoomd op vier toepassingsdomeinen. 

BUSAANBOD OP EVENEMENTEN

Maak gebruik van de flexibiliteit en collectieve eigenschappen van autocarvervoer en voorzie een aantrekkelijk busaanbod op evenementen voor individuele bezoekers via een digitaal platform

VRAAGGESTUURD VERVOER

Het nieuwe decreet rond Vervoer op Maat nodigt uit tot het implementeren van vraaggestuurde busdiensten. Team BUSaanZET sprak met heel wat initiatiefnemers in binnen- en buitenland. 

INTEGRATIE VAN GEREGELDE DIENSTEN

Ontdek hoe (bijzonder) geregeld vervoer kan worden geïntegreerd in multimodale routeplanners of MaaS-toepassingen. 

Rapport over de meest courante data-standaarden, de technologische vereisten voor integratie en een stappenplan om uw dienst te implementeren in Google Maps

OPTIMALISEREN VAN ONBENUTTE CAPACITEIT

Is er een mogelijkheid om lege ritten of wachtende voertuigen te vermarkten of in te zetten voor andere diensten? Twee buitenlandse organisaties: Don't Travel Empty en Busdelen.nl bieden een platform aan om onbenutte capaciteit beter in te zetten binnen de sector. Daarnaast wordt ook het BUSinMaaS-concept voorgesteld om capaciteit te delen met de reiziger.