DATA DELEN MET DE REIZIGER VIA MaaS-PLATFORMEN

Concept BUSinMaaS

BUSinMaaS is een platform dat de ontbrekende link vormt tussen busbedrijven en Mobility-as-a-Service platformen. Het platform is zodanig opgebouwd dat meerdere busondernemingen kunnen inloggen op een eigen account via een applicatie in de browser. Vervolgens is het als bedrijf mogelijk om een aanbod, dit kunnen zowel lege ritten zijn als andere commercieel interessante ritten, op het platform te plaatsen. De busbedrijven kunnen er dan voor kiezen om de ritten al dan niet open te stellen via één of meerdere MaaS-platformen die geconnecteerd zijn met het BUSinMaaS-platform. Reizigers krijgen de mogelijkheid om via MaaS-applicaties zitplaatsen te boeken op de aangeboden autobussen en -cars. De neutrale rol van platformbeheerder kan ingevuld worden door de sectorfederatie. Bijhorende afbeelding toont het ecosysteem van de betrokken partijen.

1. WAAROM IS HET BUSinMaaS-PLATFORM INTERESSANT?

VOOR DE BUSONDERNEMING

 • Commercialiseren van diensten bij een breder publiek 
 • Upgrade van de dienst door geïntegreerde digitale bouwstenen in MaaS-applicatie
 • Eigen back-end = hoge ontwikkelingskost 
 • Back-end van MaaS-aanbieder = vendor lock-in

VOOR MaaS-AANBIEDERS

 • Performant en uitgebreid aanbod voor de klant
 • Ontwikkelingskost bij elke transportaanbieder vermijden = centraliseren

VOOR DE REIZIGER

 • Uitgebreid en duurzaam aanbod
 • Betere gebruikservaring voor busreizigers
 • Integratie met andere mobiliteitsoplossingen: ketenmobiliteit

2. PROCESFLOW

3. OPBOUW VAN HET PLATFORM

Het basisplatform bestaat uit twee belangrijke bouwstenen, namelijk (i) een databank met gestandaardiseerde info over het te integreren busaanbod (bouwsteen 1 in Figuur 1); en (ii) een REST API die gestandaardiseerde communicatie met MaaS providers toelaat. Er bestaat een kans dat het aanbod van busspelers bijkomende vereisten stelt aan de APIs van MaaS providers. Deze eisen zullen bij de uitvoering van het project verder moeten worden onderzocht.

De basisversie van het platform zal pilootprojecten mogelijk maken, waarbij een technische koppeling uitgetest wordt in de praktijk. Vervolgens zullen andere bouwstenen met extra functionaliteiten gekoppeld worden om het platform schaalbaar te maken voor een commercieel busaanbod van meerdere autobusen autocarbedrijven:

 • Een gebruiksvriendelijke webinterface die busbedrijven toelaat om de databank aan te vullen met hun aanbod (bouwsteen 3)
 • Een API die chauffeurs toelaat om tickets te valideren (bouwsteen 4)