VRAAGGESTUURD BUSVERVOER

GOOD PRACTICES

Flexbus (proefproject ism. De lijn) - Klein brabant (belgië)

Kenmerken: 

 

 

Technologie: 

 

Opdrachtgever: 

Operationeel:

Ruraal gebied

244 flexbushaltes in Klein-Brabant

Upgrade van de klassieke belbus

IGEMA (UGent) ism. De Lijn

Overheid (Bornem, Puurs-Sint-Amands) ism. De Lijn en IGEMO

Weekdag: 6u-21u

Zaterdag: 8u-23u

Zon- en feestdagen: 10u-19u


Flexbus is een proefproject van De Lijn, Bornem en Puurs-Sint-Amands om de klassieke belbus meer flexibel te maken. De Flexbus Kleint-Brabant is actief vanaf 2 september 2019 en kan gereserveerd worden via een online webapplicatie. Reserveren kan max. 30 dagen en min. 1 dag op voorhand online en tot een halfuur op voorhand via de telefoon. Reizigers betalen het normale tarief van De Lijnbus en personen met een rolwagen kunnen meerijden. In het kader van het decreet basisbereikbaarheid zal de Flexbus vermoedelijk ook worden uitgebreid naar andere regio's.

 

Meer info op: www.delijn.be/nl/belbus/flexbus-klein-brabant.html

Vallibús -  vallirana (Spanje)

Kenmerken: 

 

 

 

Technologie:

Opdrachtgever:Operationeel:

Suburbaan gebied

 

20 km van Barcelona

Regio van +/- 6 km²

1 bus, gemiddelde wachttijd 20 min.

IGEMA (UGent) ism. De Lijn

Overheid (Bornem, Puurs-Sint-Amands) ism. De Lijn en IGEMO

Weekdag: 6u-21u

Zaterdag: 8u-23u

Zon- en feestdagen: 10u-19u


Vallibús is een busdienst die voornamelijk wordt gebruikt door inwoners van gemeente Vallirana om van en naar het centrum te gaan en van daaruit de bus naar Barcelona te nemen (vorm van feeder transport). Het gebied kenmerkt zich door een glooiend landschap, wat bijdraagt tot de populariteit van de bus. Per dag reizen zo’n 50 personen met de bus, deze aantallen blijven toenemen naarmate de dienst langer bestaat. Naast het aanbod op de smartphone is het ook mogelijk om een reis te boeken via de telefoon, gemiddeld 35 procent van de reizigers maken daar ook effectief gebruik van. Betalen van een ticket kan zowel op de bus als via de applicatie.

 

Meer info op: http://www.vallirana.cat/el-municipi/transport-public/7090-vallibus-connectat.html

Collecto - Brussel (België)

Kenmerken: 

 

 

Uitvoerder:

Technologie:

Opdrachtgever:Operationeel:

Subsidiëring:

Specifieke toepassing sind 2008

Nachtdienst in urbaan gebied

Personenwagens (max. 4 pers.)

Taxi Verts

Tradecom

Overheid (Brussel mobiliteit)

24/7 tussen 23u en 6u

+/- € 5 per rit


Collecto is een collectieve taxidienst binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Reserveren kan via een app op de smartphone of via telefoon, minstens 30 minuten voor de ophaaltijd. Het effectieve uur van ophaling valt binnen een tijdspanne van 15 min., de locatie van het voertuig kan real-time gevolgd worden via de applicatie. De prijs voor een rit bedraagt €5 en kan via de applicatie of rechtstreeks aan de chauffeur worden betaald. De Brussels taxidienst telde in 2018 ongeveer 23.300 gebruikers per maand.

 

Meer info op: https://taxisverts.be/nl/collecto-nl/

KRITISCHE NOOT

Sinds 2017 worden wereldwijd steeds meer DRT-pilootprojecten gelanceerd, gebruik makend van de innovatieve technologietoepassing via smartphone. Van de 330 DRT-projecten uitgerold in Europa, zijn er slechts 200 actief. [1] Het slaagpercentage is dus grofweg 60 procent. Voorbeelden zijn BravoFlex en BrengFlex, hiernaast afgebeeld, die recent werden stopgezet. De reden voor stopzetting is enerzijds de hoge exploitatiekost voor het lage aantal reizigers, dit terwijl de tevredenheid van de reiziger zeer hoog ligt. Anderzijds wil de provincie Gelderland een systeem voor de ganse provincie integreren. Om het reizigersaantal op te krikken, wordt onder meer de overweging gemaakt om de dienst te combineren met het huidige doelgroepenvervoer.

 

De grootste struikelblok bij vraaggestuurde vervoersoplossingen is de beheersing van de kosten van overhead en exploitatie. Daarnaast wordt vraaggestuurd busvervoer gezien als dè oplossing voor gebieden met beperkte bevolkingsdichtheid en bijgevolg een beperkt aantal vervoersvragen. De organisatie van openbaar vervoer is een dure aangelegenheid, zeker als de dienst georganiseerd wordt voor de enkeling. Invoeren van een DRT-project waar geen openbaar vervoer aanwezig, zal een hoge meerkost betekenen. Daartegenover kan vraaggestuurd vervoer ter vervanging van een aantal reguliere lijnen met onvoldoende bezetting zelfs een goedkopere oplossing vormen.

 

Het is zeer belangrijk dat vraaggestuurd busvervoer niet enkel wordt ingevoerd om innovatief te zijn, maar dat het project een antwoord biedt op onbeantwoorde vervoersvragen en op een goede manier wordt uitgevoerd, zowel technologisch als operationeel. Het aanbod moet dus voortdurend worden afgestemd op de variërende vraag.

 

Een aantal jaren later zijn meerdere technologie-aanbieders op de markt, elk met reeds heel wat ervaring in al dan niet falende pilootprojecten. Mede daardoor worden de algoritmes en de begeleiding bij implementatie steeds beter. Door de veelheid aan aanbieders en projecten wordt het gebruik van de technologie bovendien ook steeds goedkoper. We kunnen daaruit besluiten dat de kansen om een succesvol DRT-project op poten te zetten, in stijgende lijn gaan. 

 

[1] Bron: Mapping the global on demand ridepooling market - Lukas Foljanty (https://medium.com/@lukas.foljanty/mapping-the-global-on-demand-ridepoolingmarket-f8318de1c030)